PUNE DAILY COVID-19 CASES

पुणे शहरामधील कोव्हिड-19 संदर्भातील महत्त्वाची माहिती. दिनांक 2/06/2021 वेळ 8:00 वा. पर्यंतची आकडेवारी.